Αντικρίσματα (κυπρί) - Για κλειδαριά "DOUBLEX - OVAL"